Uddannelse

Her i klubben finder du et bredt udvalg af uddannelser og kurser. Hvor langt du vil uddanne dig er helt op til dig, men en uddannet dykker er en sikker dykker.

Her på siden nævnes de uddannelsesmuligheder klubben kan tilbyde. For mere information om PADI´s uddannelser, klik her.

Måden hvorpå du udannes er, langt hen ad vejen, op til dig selv. Der er mulighed for weekendkurser, men man kan også uddannes over længere tid, såfremt man ønsker det. Det er op til dig og din instruktør, samt øvrige deltagere, hvorledes i ønsker kurset afholdt.

Har du spørgsmål her og nu vedr. uddannelse så klik her for kontaktinfo.
    

Open Water Diver ( OWD )

Her får du tilbundsgående kendskab til den nye verden som du nu skal begive dig ud i. Open Water er grundkurset for alle dykkere, og er bygget op med en teoretisk og en praktisk del som afsluttes med en eksamen.

I dette kursus er der fem pooldyk samt fire dyk i åbent vand. Fælles for alle dykkene er at de langsomt, men sikkert, opbygger din tillid til udstyret samt din færden i underverden. Når du er uddannet Open Water Diver er du certificeret til at dykke ned til max. 18 meter.

Man skal være fyldt 15 år samt være i almindelig fysisk form. Børn der er fyldt 10 år kan tage Junior Open Water hvilket er samme teori som Open Water, dog med en dykkedybde på max. 12 meter.

Når du tager kurset, her i klubben, stiller vi alt materiale samt dykkerudstyr til rådighed. Er du klar til at blive OWD, så klik her.

Speciality Diver

Når du er uddannet dykker er der en lang række kurser du kan tage, alt afhængig af dine ønsker og ambitioner indenfor dykning. Hvert kursus har det formål at uddanne dig specifikt indenfor det område du kunne tænke dig.

Områderne er mange, bla. er der Deep Diver, Drift Diver, Ice Diver, Cavern Diver, Night Diver og mange andre.

For en udførlig liste og beskrivelse af samtlige specialities, klik her.

Advanced Open Water Diver ( AOWD )

Er du klar til mere, så er Advanced Open Water Diver det næste naturlige skridt.

I dette kursus er der fem dyk hvoraf to er dybde- og navigationsdyk. De sidste tre dyk er valgfrie og kan f.eks. være natdyk, multileveldyk, tørdragtsdyk, vragdyk samt flere.

Formålet med kurset er at udvikle dine færdigheder og gøre dig endnu mere sikker under vandet. Som AOWD er du klar til at dykke ned til max. 30 meter.

Alle materialer bliver stillet til rådighed af klubben.

Medic First Aid

Dette er kurset der burde være obligatorisk for alle personer over 18 år!
Ville det ikke være rart at kunne hjælpe såfremt en ulykke rammer en person i din nærhed? PADI´s førstehjælpskursus er ikke kun tiltænkt dykkere, men alle kan have fordel af dette kursus.

Kurset gennemgår aspekter omkring håndtering af ulykker samt kunstigt åndedræt og hjertemassage. Kurset er bygget op omkring en lang række scenarier hvor DU får lejlighed til at prøve din tillærte viden af på dukker og dine medkursister. Et utroligt spændende kursus for både dig og din ikke-dykkende familie.

Rescue Diver ( RD )

Dette kursus er primært skabt for at forbedre din og andres sikkerhed. Kurset er meget krævende men kaldes som det mest sjove og givende kursus.

AOWD eller tilsvarende er påkrævet for deltagelse på dette kursus med min. 20 loggede dyk. Endvidere skal man have taget førstehjælpskursus inden for de sidste to år.

Her vil du lære at imødekomme alle dykkerrelaterede problemer på en hurtig og effektiv måde. Under den teoretiske del lærer man dykkerrelateret førstehjælp, udstyrslære samt diverse redningsteknikker.

Der medfølger to dyk i åbent vand, hvor der gennemføres en række øvelser, der skal sikre at deltageren får bedst mulige grundlag for at kunne håndtere en nødsituation sikkert og korrekt. Endvidere vil deltageren få kendskab til sine egne begrænsninger hvilket er afgørende for at kunne hjælpe andre.

Master Scuba Diver

Dette er den højeste ikke-professionelle certificering en dykker kan nå indenfor PADI systemet.

Dette er ikke en uddannelse men en anerkendelse, fra PADI, at man har nået et ekstraordinært uddannelses- og erfaringsniveau.

For at blive certificeret som Master Scuba Diver skal man være Rescue Diver, have min. 5 specialities samt min. 50 loggede dyk.

Divemaster ( DM )

Dette er det første skridt som profesionel indenfor dykning. Der forventes meget af en professionel i dykning, og kurset er tilrettelagt derefter.

Sammen med en instruktør udbygger man sine færdigheder, så de når et professionelt niveau. Man bliver bla. uddannet i lederskab således at man kan arbejde sammen, med instruktøren, i uddannelse af elever og man bliver også i stand til at lede dykkeraktiviteter.

Under uddannelsen bliver man trænet i bla. Divemaster ledede programmer, overvågning af certificerede dykkere, medhjælper ved elever under uddannelse, fysik, fysiologi, udstyr, dykkerfærdigheder og miljø, dekompressionsteori og The Recreational Diveplanner

Som uddannet Divemaster er du i stand til at arbejde som guide og dykkerleder overalt i Verden.

For mere om Divemaster uddannelsen, kontakt klubben.